Informācija vecākiem un skolēniem par attālināto mācību norisi Stelpes pamatskolā.

Brīvdienu nedēļa ir pagājusi, meklējot piemērotāko variantu, lai varētu nodrošināt mācību procesu. Esam sagatavojuši ieteikumus, kas palīdzēs mācīties attālināti.

Mācīšanās soļi skolēniem:

1.     Saziņa e-klase.
Visa informācija būs pieejama e-klases dienasgrāmatā un e-klases pastā. Mācību stundas būs atbilstīgi sarakstam.
2.     Mācības nedēļai.
Pirmdien e-klasē varēs redzēt mācību uzdevumus nedēļai.
3.     Ieraksti e-klasē.
E-klasē varēs iepazīties ar mācību stundas tēmu, veicamajiem uzdevumiem, izpildes laiku un kādu atgriezenisko saiti vēlas saņemt skolotājs.
4.     Kā mācīties?
Katrs patstāvīgi plāno savu mācīšanos. Var lūgt palīdzību vecākiem. Izpilda skolotāja norādījumus, izpilda uzdevumus, pārbauda. Ja nepieciešams, var sazināties ar skolotāju un lūgt palīdzību.
5.     Kā notiks vērtēšana?
Izpildītos uzdevumus jānosūta skolotājam norādītajā laikā. Skolotājs izvērtēs darbu un sniegs atgriezenisko saiti. Ieraksts žurnālā: „i”, „ni” vai „nv”.
6.     Ko darīt, ja uzdevums izpildīts nepareizi?
Ja darbs būs izpildīts nepareizi, skolotājs sazināsies ar skolēnu un vienosies par turpmāko sadarbību un veicamajiem uzdevumiem.
7.     Kā rīkoties ārkārtas situācijā?
Ja kāds no skolēniem paliek slims, nav interneta pieslēguma, datora vai citas problēmas, tad jāsazinās ar mācību priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju, lai varētu vienoties pat turpmāko rīcību.

» 1.-4.klašu skolēniem skolotāji sagatavos darba mapes, kuras varēs saņemt pirmdienā laika posmā no 7.30 līdz 14.00. Skolēnu vecākiem jāierodas pēc šīm mapēm. Ceturtdienā vecāki mapi nogādā atpakaļ uz skolu līdz 14.00
»  5.-9.klašu skolēniem, kuriem nav interneta pieslēguma, būs sagatavotas darba mapes, kuras varēs saņemt otrdien laikā no 7.30 līdz 14.00.

Informācija vecākiem.

1.     Saziņa ar e-klasi.
Visa informācija skolēnam būs pieejama e-klases dienasgrāmatā un e-klases pastā. Mācību stundas būs atbilstīgi esošajam sarakstam.
2.     Mācības nedēļai.
Līdz pirmdienas rītam e-klasē skolotāji ievietos mācību uzdevumus nākamajai nedēļai.
3.     Informācija e-klasē.
Mācību stundas tēma, vecamie uzdevumi, izpildes laiks, skaidrojums, kā veikt darbu. Informācija par atgriezenisko saiti, ko skolotājs vēlas saņemt.
4.     Kā vecāki var palīdzēt skolēnam?
Vecāki palīdz sastādīt jauno dienas režīmu un nedēļas mācīšanās plānu.  Seko, lai bērns piedalās mācību procesā, sniedz palīdzību un atbalstu, rūpējas, lai bērns neapmeklē sabiedriskas vietas.
5.     Kā skolotāji vērtēs skolēnu?
Skolotājs skolēna darbu izvērtēs un sniegs atgriezenisko saiti e-klases žurnālā, ierakstot vērtējumu „i”, „ni”, „nv”.
6.     Palīdzība skolotājam.
Mācību priekšmeta skolotājs vai klases audzinātājs sazināsies ar vecākiem, ja skolēns nebūs veicis attiecīgās dienas plānotos darbus.
7.     Rīcība ārkārtas situācijās.
Ja bērnam ir veselības problēmas, lūdzu, informēt klases audzinātāju.

» 1.-4.klašu skolēniem skolotāji sagatavos darba mapes, kuras varēs saņemt pirmdienā laika posmā no 7.30 līdz 14.00. Skolēnu vecākiem jāierodas pēc šīm mapēm. Ceturtdienā vecāki mapi nogādā atpakaļ uz skolu līdz 14.00
»  5.-9.klašu skolēniem, kuriem nav interneta pieslēguma, būs sagatavotas darba mapes, kuras varēs saņemt otrdien laikā no 7.30 līdz 14.00.

Pieeja notikušajām videokonferencēm un cita aktuāla informācija