1.-4. klašu mācību pēcpusdiena – 07.02.2020.

7.02. Stelpes pamatskolā notika 1.-4. klašu Mācību pēcpusdiena. Pēcpusdienu organizēja skolotājas Lāsma Skābuliņa, Lilita Berliņa un Ilze Lukša

Skolēni darbojās komandās.

Skolotāja Lāsma ieinteresēja komandu dalībniekus ar interesantiem eksperimentiem. Katra komanda veica savu eksperimentu, pēc eksperimenta veikšanas, komandas dalībniekiizstāstīja , ko veikuši eksperimentā. Skolēni darbojās ar lielu aizrautību un interesi.

Skolotāja Lilita skolēnus ieinteresēja ar pasakas motīviem . Vecot uzdevumu katraikomandai bija jāsarindo pasakas fragmenta rindiņas pareizā secībā. Komandas darbu prezentējakomandas kapteinis.

Skolotāja Ilze skolēnus iesaistīja „Jautrajā viktorīnā”, kur atbildot uz jautājumiem skolēni varēja pārbaudīt un papildināt savas zināšanas: vēsturē, dabaszinībās, ģeogrāfijā un kultūrā.  Skolēni iesaistījās ar lielu aizrautību.

Pēcpusdienas noslēgumā katra komanda tika pie balvas. Paldies skolotājiem!

Skolotāja Ilze Lukša