Ciemos pie MĀRA OLTES Ērgļos un Blaumaņa BRAKOS

ekskursija_ar_olti_2016_5

Teksts: Ilze Lukša Foto: Austra Brauna, Kārlis Apsītis

2016. gada 30.septembrī devāmies ekskursijā uz Ērgļiem. Tur, pie novada domes, sagaidījām dabas pētnieku M.Olti. Viņa pavadībā pa līkumotu ceļu devāmies uz Vedzes dabas taku. Dabas taka atrodas Vedzes upes krastā un tās garums ir 2.6 km. Tur varējām vērot upes savdabīgos krastus un augu valsti. M. Olte pastāstīja, kā ir izveidojusies senupe, ka senāk visas upes ir tecējušas pretējā virzienā. Uzzinājām, ka Vedzes upē mīt dažādu sugu zivis. Pāri upei pārgāzušies milzīgi, lieli koki, pa kuriem arī mums bija iespēja nokļūt otrā krastā. Zem kāda koka atradām slēptuvi, kurā paslēptajā kastē uz lapiņas pierakstījām datumu, kad tā tika atrasta. Interesanta norāde parkā aizveda mūs pie savdabīga bērza. M. Olte pastāstīja, kāpēc bērzam izveidojies tāds milzīgs izaugums- māzers. Izstaigājuši mežonīgo dabas taku, uzzinājuši, vērojuši daudz interesanta un izglītojoša par dabu un tās īpatnībām, atvadījāmies no M. Oltes ar kopīgu foto.

Tālāk devāmies uz R. Blaumaņa memoriālo māju “Braki”. Mūs sagaidīja gide, kura pastāstīja par rakstnieka dzīvi un daiļradi. Visiem lielu interesi izraisīja R. Blaumaņa rakstāmgalds un krēsls. Skolēni rijā varēja paši pamēģināt ķemmēt linus un kult ar spriguļiem. Ekskursijas noslēgumā “Brakos” īpaši izveidotā vietā cepām līdzi paņemtās desiņas. Skolēni varēja baudīt muzeja atrakciju parku, kur viņiem ļoti patika.

ekskursija_ar_olti_2016_1 ekskursija_ar_olti_2016_2 ekskursija_ar_olti_2016_3 ekskursija_ar_olti_2016_4 ekskursija_ar_olti_2016_5 ekskursija_ar_olti_2016_6 ekskursija_ar_olti_2016_7 ekskursija_ar_olti_2016_8 ekskursija_ar_olti_2016_9 ekskursija_ar_olti_2016_10 ekskursija_ar_olti_2016_11 ekskursija_ar_olti_2016_12 ekskursija_ar_olti_2016_13 ekskursija_ar_olti_2016_14 ekskursija_ar_olti_2016_15 ekskursija_ar_olti_2016_16 ekskursija_ar_olti_2016_17 ekskursija_ar_olti_2016_18 ekskursija_ar_olti_2016_19 ekskursija_ar_olti_2016_20 ekskursija_ar_olti_2016_21 ekskursija_ar_olti_2016_22 ekskursija_ar_olti_2016_23 ekskursija_ar_olti_2016_24 ekskursija_ar_olti_2016_25 ekskursija_ar_olti_2016_26 ekskursija_ar_olti_2016_27 ekskursija_ar_olti_2016_28 ekskursija_ar_olti_2016_29 ekskursija_ar_olti_2016_30 ekskursija_ar_olti_2016_31 ekskursija_ar_olti_2016_32 ekskursija_ar_olti_2016_33 ekskursija_ar_olti_2016_34 ekskursija_ar_olti_2016_35 ekskursija_ar_olti_2016_36 ekskursija_ar_olti_2016_37 ekskursija_ar_olti_2016_38 ekskursija_ar_olti_2016_39 ekskursija_ar_olti_2016_40 ekskursija_ar_olti_2016_41 ekskursija_ar_olti_2016_42 ekskursija_ar_olti_2016_43 ekskursija_ar_olti_2016_44 ekskursija_ar_olti_2016_45 ekskursija_ar_olti_2016_46 ekskursija_ar_olti_2016_47 ekskursija_ar_olti_2016_48 ekskursija_ar_olti_2016_49 ekskursija_ar_olti_2016_50 ekskursija_ar_olti_2016_51