Dabaszinību pēcpusdiena 5.-9. klasei

Agita Šķiliņa
11. februārī notika dabaszinību pēcpusdiena, kurā piedalījās skolēni no 5. līdz 9. klasei. Skolēni izveidoja jauktas komandas un darbojās četrās stacijās – bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas. Interesantus uzdevumus komandām bija sagatavojušas skolotājas Austra Ālmane, Marita Krasovska, Dagmāra Venclova un Agita Šķiliņa. Pēcpusdienas mērķis bija rosināt skolēniem darboties kā pētniekiem, būt zinošiem, radošiem un atjautīgiem.

Bioloģijas stacijā komandām pirmajā uzdevumā vajadzēja salikt putna attēla puzli un atpazīt to, otrajā uzdevumā – atrisināt krustvārdu mīklu par putniem – „ Lieli putni, mazi putni”, trešajā uzdevumā – burtu jūklī atrast putnu nosaukumus. Šajā stacijā visvairāk punktus ieguva komanda „ Puņķi”. Fizikas stacijā komandām eksperimentāli bija jāparāda, kā piepūstu balonu dabūt 3 litru burkā. Vislabāk veicās komandai „ Pieci musketieri”. Ķīmijas stacijā eksperimentāli bija jāatdala sēra un dzelzs maisījums, izmantojot magnētu, un jāatbild uz dažādiem ar ķīmiju saistītiem jautājumiem. Vienādu punktu skaitu ķīmijā ieguva divas komandas – „ Pieci musketieri” un „ Neuzveicamie”. Matemātikas stacijā bija četri uzdevumi – aprēķināt izteiksmes vērtību ( 24 darbības), rast atbildes 10 atjautīgiem uzdevumiem, atšifrēt ar matemātiku saistītus faktus un, izmantojot tangrama figūras, salikt doto dzīvnieku siluetus. Labāk veicās komandai „ Puņķi”.

Apkopojot visus rezultātus, komandas ieguva:

vieta „ Smilšpapīrs” ( 93 punkti)

vieta „ Puņķi” ( 92 punkti)

vieta „ Pieci musketieri” ( 90 punkti)

vieta „ Neuzveicamie” ( 89 punkti).

One thought on “Dabaszinību pēcpusdiena 5.-9. klasei

Comments are closed.