Dzejas dienas

Rita Matuševa, bibliotekāre

Septembris jau vairāk nekā 50 gadus aicina svinēt dzejas dienas. Par to paldies septembrī dzimušajam lielākajam Latviešu dzejniekam Rainim, kurš ar lepnumu teicis “Aiz manis stāv zvaigznes, ko tu man padarīsi!” Bet mēs varam būt lepni, ka pie mūsu Latvijas dzejas debesīm mirdz tik daudz spožas zvaigznes. Arī skolas bibliotēku šajā laikā piesātināja poētisma vilnis, kas ļāva ikvienam dzejas lasītājam atrast tajā patvērumu, iedvesmu vai jaunus atklājumus.

Skolēni septembra mēnesī apmeklēja bibliotēku, kurā norisinājās dzejai veltītas literārās stundas. Iepazināmies nedaudz ar dzejas dienu vēsturi un katrs skolēns varēja izvēlēties bibliotēkas piedāvāto dzejas grāmatu, nolasīt vienu dzejoli, kā arī dažos vārdos pastāstīt , kas īpaši šajās dzejas rindās viņu uzrunāja. Bērniem tika uzdoti arī mājas darbiņi: bija jāizvēlas no izlasītās grāmatas viens dzejolis, kurš tika uzrakstīts uz iepriekš noformētas papīra lapas. Pēc mājas darbu izpildīšanas dzejas dienas noslēdzām ar akciju “Nāc uz bibliotēku ar savu dzejoli”. Skolēni veidoja dzejas koku no saviem mīļākajiem dzejolīšiem.

6.,7.un 8. klases skolēni dzejoļus bija iemācījušies no galvas, un pirms dzejolis nokļuva dzejas kokā ,tika norunāts par prieku visiem klātesošajiem. 9.klase iepazinās ar Eduarda Veidenbauma daiļradi un smēlās jaunas izjūtas dzejnieka darbos. 2.kases mazie lasītāji par interesantāko bija izvēlējušies Ulda Ausekļa dzejoli par dzimto Latviju – “Dievmārīte”. 1.klase lasīja Poruka, Raiņa, Aspazijas un Ausekļa dzejolīšus bērniem. 4.klasi un 5.klasi vairāk bija uzrunājuši dzejas dienu krājumi bērniem ‘’Garā pupa’’.

Kopējā dzejas noskaņā vēl vairāk svētku sajūtas ienesa skolotājas Lāsma, Ilze, Sandra un Lilita, par ko viņām īpašs paldies!