Ekskursija uz Piebalgu 31.05.2017.

Pēdējā skolas dienā Stelpes skolēni devās ekskursijā uz Piebalgu. Tur apmeklējām „Kalna Kaibēnus”, kuri atrodas Kaibēnu kalnā. Tas ir vecākais muzejs, ēkas celtas no 18. – 19. gs. Tajās apskatāmi tautskolotāju un rakstnieku Reiņa un Matīsa Kaudzīšu pašu būvēta veranda, sienas skapji un Reiņa izveidotā ratiņu virpotava. Viensētu ieskauj rakstnieku stādītais dārzs ar koktēlnieka K. Kugras veidotajiem romāna ”Mērnieku laiki” tēliem. „Kalna Kaibēnos” tapis leģendārais romāns „Mērnieku laiki”.

Tālāk apskatījām iemīļotās pasakas „Kaķīša dzirnavas” autora K. Skalbes muzeju. Tas atrodas Vecpiebalgā Incēnu kalnā. Pasaku ķēniņš Kārlis Skalbe (1879 – 1945) mājām devis Saulrietu vārdu.

Lielajā istabā līdz augšstāvam stiklotā gala siena ļauj ieplūst rožainajai saulrieta gaismai. 18 gadus (1926 – 1944) Saulrieti ir Skalbju ģimenes vasaras atpūtas vieta. Dzimto „Incēnu” tuvumā K. Skalbe rod atelpu no trauksmainās Rīgas dzīves un smeļas iedvesmu literārajai darbībai.

Dzejnieku iedvesmo kopš bērnības pazīstamo un iemīlēto ezeru, mežu un pakalnu harmonija.

Neatkārtojama ainava paveras no Kārļa, Lizetes un Ilzes Skalbju kapavietas veidota kā laiva ar vējā plandošu buru.

Rīts bija pelēks un smidzināja lietus, bet, kad devāmies uz dievnamu, sāka spīdēt arī saulīte. Pirmo dievnamu Vecpiebalgā uzcēla 1345. gadā, bet nākamo 1839. – 1845. g. lībiešu būvuzņēmēja Mārča Sāruma vadībā. To sagrāva 1944. gada rudenī un atjaunoja 1995. – 1997. g. Baznīcā bija neierasti gaišs, jo jumta kore ir stiklota. Kad paveries uz augšu, var ieraudzīt dzidri zilās debesis, kas dod patīkamas sajūtas, atrodoties dievnamā.

Vēlējāmies praktiski padarboties, tāpēc ciemojāmies Piebalgas porcelāna fabrikā, kura atrodas Inešos. No 2007. gada ekskursanti var apskatīt porcelāna ražotni, ekspozīciju ar izstrādājumiem un iegādāties suvenīrus. Izveidojām katrs mazu porcelāna kaķīti, kuru mums uzdāvināja par piemiņu.