Kora VIA STELLA 20 gadu jubilejas koncerts

Teksts no Žannas Zālītes materiāla izdevumam VECUMNIEKU NOVADA ZIŅAS. Foto – Egils Neliuss

Stelpes pamatskolā izskanēja koncertprogramma “Balta doma baltā naktī…”, kas veidota, atzīmējot kolektīva 20 gadu jubileju. Tā bija veltīta Stelpes pagasta iedzīvotājiem, kuri vasarā, kora nometnes laikā, sniedza nesavtīgu palīdzību un atbalstu.

“Stelpē pavadījām četras darbīgas un lieliskas dienas, baudot vietējo ļaužu atsaucību. Mūsu pienākums bija pateikt šiem cilvēkiem paldies,” pauž kora diriģente Liene Batņa.

Programma gatavota pusgadu, dziesmu ciklu caurvij bērna piedzimšanas motīvs, kas simbolizē mīlestības apliecinājumu. Stāstu veido balti sapņi, baltas domas, balti vārdi, baltas dziesmas un baltas lūgsnas.

“Katru adventes svētdienu Dievs mums dāvā kādu brīnumu, šajā adventē tas bija Lienes septiņdesmit eņģeļu un viņu domubiedru priekšnesums,” sniegumu vērtē pagasta kultūras darba organizatore Sandra Neliusa.

Koncerts izskanēja ar kopīgi izpildītu pasaulē pazīstamāko Ziemassvētku korāli “Klusa nakts, svēta nakts”.