Kora VIA STELLA un lietuviešu bērnu koncerts – 15.02.2020.

Sestdien, 15. februārī, Stelpē skanēja koru mūzika. Uz kopīgu koncertu
ar nosaukumu “Septiņas notis septiņās krāsās” bija ieradušies Rīgas
Lietuviešu vidusskolas vokālais ansamblis “Kibirkštis” (“Dzirkstele”) un
5.-12. klašu koris “Kibirkštys” (“Dzirksteles”), ko vada diriģents
Toms Kazimirisaņecs, un Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas bērnu koris
“Via Stella”, diriģente Liene Batņa. Klavieru pavadījumu spēlēja
koncertmeistare Līga Eglīte.
Ar prieka mirdzumu acīs jaunie dziedātāji izpildīja intonatīvi bagātas,
ritmiski sarežģītas daudzbalsīgas kompozīcijas, pārsteidzot klausītājus
ar precizitāti, skanīgumu un jaudu. Vairāki skaņdarbi bija ar
patriotisku tēmu. Tie izskanēja emocionāli un raisīja aizkustinājuma asaras.
“Tie bērni, kuri dara, tie paspēj visu,” koru meistarības noslēpumu
skaidroja L. Batņa. Daudzi koristi ne vien dzied, bet arī spēlē mūzikas
instrumentus, sporto.
“Kas jūs motivē iet šo grūto mūzikas ceļu, kad daudzi jūsu vienaudži
tajā pat laikā izklaidējas?” jautāju dziedātājiem.
“Skolotājs Toms!” asprātīgi atbildēja kāda balss no kora. Zāli pāršalca
smieklu un aplausu vilnis. Redzot jaunā diriģenta stāju, pārliecību,
laipno skatienu, dzirkstošo humoru, nebija šaubu, ka šie vārdi nāk no sirds.
“Šis bija ļoti skaists koncerts,” sacīja stelpiete Sarmīte Čekmarjova.
“Man nebija viegli atnākt, bet es nenožēloju, ka saņēmos. Prieks, ko
guvu, bija tā vērts!” Daudzi skatītāji atvadoties pauda atzinību un
pateicību par sarīkojumu.
Koncerta programma tapusi, koriem gatavojoties XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Priekšā vēl liels darbs, bet gan
dziedātāji, gan viņu skolotāji ir apņēmības pilni. Šo apņēmību stiprina
arī tik ļoti nepieciešamais vecāku atbalsts. Daudzi vecāki bija
atbraukuši noskatīties koncertu. Viņu klātbūtne neapšaubāmi stiprināja
koristus, rosināja dziedāt ar vēl lielāku atdevi.
“Kad es biju bērns, man ļoti gribējās piedalīties dziesmu svētkos,”
teica diriģente L. Batņa. “Tikai toreiz nebija tādu iespēju. Tāpēc es
daru visu, lai mani kora bērni varētu braukt uz dziesmu svētkiem un
baudīt tur valdošo gaisotni.”
Sarīkojuma veidotāji pateicas diriģentiem, vecākiem un jaunajiem
māksliniekiem! Paldies arī Stelpes amatierteātra “Re, mēs te!” aktieriem
un režisorei Mārai Lagzdiņai. Viņi atveda līksmu sveicienu tieši no
Meteņdienas svinībām, kas norisinājās Vecumniekos.

Sandra Neliusa, Stelpes pamatskolas skolotāja