Latvijas valsts svētki 2016

2016. gada 17. novembra vakarā Stelpes skolas zālē notika valsts svētku koncerts un stelpieša Jāņa Speķa dāvinātās Stelpes skolu vēstures plāksnes atklāšana.

Piemiņas plāksnes atklāšanas brīdī Jānis Speķis sveica stepiešus un pastāstīja, ka piemiņas plāksne veidota, lai godinātu to cilvēku darbu, kas organizējuši un darbojušies Stelpes un Nīzeres skolās. “Šī piemiņas plāksne, ko dāvināju, ir piemiņa visiem nīzeriešiem un stelpiešiem iepriekšējās paaudzēs, kas dzīvoja, strādāja un skolojās tepat. Mēs esam viņu darba turpinātāji.” – tā skolas viesu grāmatā ierakstīja Jānis Speķis.

Svētku uzrunu stelpiešiem teica Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja Aiga Saldābola. Viņa atgādināja, ka savu Latviju jāveido mums pašiem.

Paldies koncerta dalībniekiem

Dagmārai Venclovai

1.-5. klašu deju kolektīvam, jauniešu deju kopai ROGA, vidējās paaudzes deju kolektīvam STELPE – vadītāja Lāsma Skābuliņa.

Vecumnieku ‘Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem Dāvim Lukšam un Kārlim Elmeram Apsītim – pedagoģe Inita Idere-Bankava

1.-7. klašu ansamblim – pedagoģe Inese Freiberga

Andrejam Skābuliņam

Vēsmai Petruševicai

Sieviešu vokālajam ansamblim NIANSE – vadītāja Iveta Grantiņa

Amatierteātra URGUČI aktieriem Sandrai Marusovai, Agitai Šķiliņai, Evijai Lapsiņai,

Solvitai Sermai, Oļegam Gončarovam, Valdim Rusiņam un Egilam Neliusam

Dmitrijam Gridjuško