Lieldienas 2018.

Lieldienu pasākums Stelpes pamatskolā notika 29.03.2018. Pirms pusdienām pirmsskolas un sākumskolas bērni krāsoja olas un gatavoja apsveikumus. Olu krāsošanā galvenās saimnieces bija Sarmīte Čekmarjova, Vera Meduņecka un Ineta Kanna. Apsveikumus bērni gatavoja kopā ar Valēriju un Rodžeru Heizeldeniem. Pēc pusdienām visa skola iesaistījās radošajās darbnīcās, kuras organizēja mammas Ieva Pankrate, Inese Priede, Evija Lapsiņa, Elita Gridjuško un viņām palīdzēja  skolotājas Vita Belverte, Sandra Neliusa un Dmitrijs Gridjuško. Diena noslēdzās skolas ēdnīcā ar gardu launagu, kuru sarūpēja angļu koris “Kon Brio”.