Mārtiņdiena. Patriotisko dziesmu rīti.

Mārtiņi.

9.novembrī skolā notika Mārtiņdienas svinības. Tās sākās ar Mārtiņdienas tirgu. Bērni kopā ar vecākiem bija sagatavojuši daudzveidīgu preču piedāvājumu: saldus un sāļus gardumus, augļus, zīmētus pārsteigumus, adītas zeķes un čībiņas, zaļus vainadziņus un pat kaktusus. Tirgoties palīdzēja mammas: Dace Stallīte, Elita Gridjuško, Nora Pakule, Larisa Makarova. Paldies viņām!

Pēc tirgošanās visi pulcējās skolas zālē pie bagātīgi klātiem svētku galdiem, lai svinētu un cildinātu Mārtiņu. Galdā tika celti pīrāgi, medus, maize, zirņi, pupas, āboli un citas rudens veltes. Notika arī „gaiļu” dziedāšanas konkurss, bet „vistiņas” piedalījās pupiņu lasīšanas sacensībās. Mārtiņdienu nav iedomājama arī bez ticējumiem, sakāmvārdiem, latviešu tautas dziesmām, jautrām dziesmām un rotaļām.

Mārtiņdiena. Mārtiņdiena,
Kas tā tāda Mārtiņdiena.
Kaut varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt.

Patriotiskie dziesmu rīti.

15. un 16. novembra rītā skolas zālē pulcējās 1.- 9.klašu skolēni, lai skolotājas Ineses Freibergas vadībā dziedātu dziesmas „Tik un tā”, „Saule, Pērkons, Daugava”, „Ozolam”, „Par Latviju”, „Mana dziesma”. Tā bija spēcīga un emocionāla kopības sajūta un muzikāla dāvana Latvijai.