Mātes diena 2017

No saknītes lazda zied

Sarkaniem ziediņiem;

No sirsniņas es mīlēju

Savu mīļu māmuliņu. (L.t.dz.)

19.maijā skolā svinējām Mātes dienu. Atvērām logus, lai saules siltums satiktos ar māmiņu mīļumu. Skola čaloja, visur bija dzirdami priecīgi bērni, jo uz svētkiem bija ieradušās māmiņas.

Koncertu iesāka 1. klases bērni ar sirsnīgu dzejoli. Direktore pateicās māmiņām un vecmāmiņām, kuras piedalījušās skolas pasākumu organizēšanā – I.Pankratei, I.Grabovskai, L.Makarovai, E.Gridjuško, I.Priedei, Dz.Polikai. Pēc māmiņu apsveikšanas un samīļošanas koncertu turpināja visi skolas bērni, ieskaitot pirmsskolniekus. KoncertāK.Gruževska(1.kl.) A.Ezerroze(1.kl.), A.Strautnieks(2.kl.),L.Grabovska(8.kl.), A.Poliks(6.kl.)skandēja P.Brūvera, R.Blaumaņa, J.Raiņa dzejoļus. Ar dziesmām visus priecēja 1.-4.kl. koris, 6.klases zēni un ar skaistu, skanīgu balsi 5.kl.skolniece L. Zakrevska. Dziedātājus sagatavoja skolotāja I.Freiberga.

Prieks, ka koncertā varējām klausīties bērnus, kuri mācās mūzikas skolā. Tā pirmo reizi dzirdējām Dairi Vasiļjevu spēlējam akordeonu, bet D.Neliuss izpildīja trompetes solo.

Savu māku rādīja arī pirmsskolas, 1.-5.kl. un jauniešu deju kolektīvi skolotājas L.Skābuliņas vadībā.

Pēc īsa starpbrīža skolas teātra pulciņa dalībnieki ar aizrautību izrādīja lugu ,,Brēmenes muzikanti”. Par to jāpateicas skolotājai L.Berliņai.