Olimpiskā diena Stelpes skolā 2016

olimpiska_diena_0916_3

Pateicoties Olimpiskajai kustībai, Olimpiskā diena ir ieguvusi grandioza vispasaules pasākuma statusu, kuru jau kopš 2008.gada atzīmē arī Latvijā.

Skaties bildes >>>

Piektdiena, 23.septembris Stelpes pamatskolā bija īpaša dena. Lai gan vēsturiskā skola bija viena no daudzajām 531 vietām Latvijā, kur tika atzīmēta Olimpiskā diena, sportiskā pasākuma idejas šeit tika realizētas pirmo reizi.

Jau laicīgi sapulcējušies skolas aktu zālē, gan paši mazākie pirmsskolas audzēkņi, gan pamatskolēni un pedagogi, ieņemot savas vietas, ar simbolisko pasākuma atribūtiku rokās, gatavojās Olimpiskajai rīta vingrošanai. Tās mērķis bija pamodināt dalībniekus un sagatavot turpmākajām dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Svinīgi izskanot LOK himnai ar sekojošo sporta skolotājas uzrunu dalībniekiem, Olimpiskā diena varēja sākties!

Šī gada Olimpiskās dienas 2016 devīze “Padod bumbu!” bija saistīta ar volejbola kā Olimpiskā sporta veida popularizēšanu, tādēļ enerģiskās, plkst. 10.00 visās norises vietās Latvijā vienlaicīgi izpildītās rīta rosmes laikā, vingrotāji izpildīja arī raksturīgākās volejbola kustības.

Pēc izvingrošanās Stelpes skolas Olimpiskās dienas dalībnieki bija gatavi jaunam posmam – pretstafetēm. Vienai par otru aizraujošākai, pretstafetes bija veids, kā iekļaujot volejbola un dažādus veiklības elementus, atraisīt dalībniekos sportisko garu. Katras komandas dalībniekiem atbalstot vienam otru, pretstafešu norise izvērtās visai emocionāla un spraiga.

Pēc darbošanās komandu sastāvā, katrs varēja pārbaudīt savu varēšanu astoņās individuālajās disciplīnās, kas sagādāja ne vienu vien izaicinājumu, jo precizitātes,veiklības, spēka un izturības pārbaudījumiem papildus pievienojās vēl viens negaidīts pārbaudījums – lietus.

Par spīti rudenīgajiem nokrišņiem, sportiskā pasākuma noslēgumā katram Olimpiskās dienas 2016 dalībniekam Stelpes skolā bija iemesls justies gandarītam par paveikto , ko apliecināja arī no Starptautiskās Olimpiskās Komitejas saņemtie sertifikāti.