Pārgājiens AR KATRU SOLI TUVĀK TĒVZEMEI ES EJU

Teksts: Austra Ālmane

STELPES PAMATSKOLAS SKOLĒNI DODAS PĀRGĀJIENĀ –„AR KATRU SOLI TUVĀK TĒVZEMEI ES EJU”

„AR KATRU SOLI, KATRU MIRKLI TUVĀK TĒVZEMEI ES ESMU,

JA NO DZIMTĀS SĒTAS PĀRI PĻAVA SKRIENU,

VAI ARĪ SAUJĀ PIEDRIEDUŠĀS RUDZU VĀRPAS TURU.

TĀS SKAISTUMU UN VARENU AIZVIEN VAIRĀK JŪTU,

JA TĒVZEMI KĀ SKAISTU ZIEDU NO SIRDS LOLOJU .” /A.Ā……../

ŠĪ GADA 4.OKTOBRĪ VISI STELPES SKOLĒNI SKOLOTĀJU PAVADĪBĀ DEVĀS PĀRGĀJIENĀ, LAI IEPAZĪTU PAŠU TUVĀKO LATVIJAS DAĻU-SAVU DZIMTO PAGASTU, TĀ SKAISTĀKĀS UN INTERESANTĀKĀS VIETAS.

DZIMTENES MĪLESTĪBA TAČU SĀKAS AR SAVU DZIMTO SĒTU, SKOLU , CIEMATU UN TAD,KAD ESAM IEPAZINUŠI TUVĀKO APKĀRTNI, VARAM DOTIES APSKATĪT ARĪ PLAŠO PASAULI.

PĀRGĀJIENA MĒRĶIS BIJA VĒROT DABU UN IEPAZĪT SKOLAS TUVĀKO APKĀRTNI.

KLASĒM TIKA PIEDĀVĀTI APSKATES OBJEKTI UN IZSTRĀDĀTI ARĪ VEICAMIE UZDEVUMI.

5-6.GADĪGIE SKOLĒNI UN 2.KLASE KOPĀ AR AUDZINĀTĀJĀM IVETU GRANTIŅU UN

ILZI LUKŠU DEVĀS UZ ZEMNIEKU SAIMNIECĪBU „LĪDUMI”, KURĀ SAIMNIEKO KLĀVIŅU ĢIMENE.

SKOLĒNIEM BIJA IESPĒJA APSKATĪT ZIRGUS, GOVIS, TELIŅUS, AITAS AR JĒRIŅIEM,KOPĀ 160AITAS. DROSMĪGĀKIE VARĒJA VIZINĀTIES STIPRĀKĀ AUNA MUGURĀ.

VĒL BIJA IESPĒJA SASKAITĪT VISTAS UN GAIĻUS, TO KOPĀ BIJA 98, APSKATĪT KĀ BITES GATAVOJAS ZIEMAS GUĻAI.

SAIMNIEKI SKOLĒNUS PACIENĀJA AR MĀJĀS CEPTU RUPJMAIZI, GATAVOTU SPEĶI AR MĀRRUTKIEM.

1.KLASES SKOLĒNI KOPĀ SKOLOTĀJU LĀSMU SKĀBULIŅU DEVĀS UZ ESTRĀDI, LAI IZZINĀTU ŠĪS VIETAS VĒSTURI.

SKOLĒNI UZZINĀJA, KA KALNIŅĀ ATRADĀS VARENS KULTŪRAS NAMS, APKĀRTNĒ AUGA DIŽI BĒRZI, BET ZĒNU DARBMĀCĪBAS ĒKĀ PADOMJU LAIKĀ DARBOJĀS UGUNSDZĒSĒJI.

SKOLĒNI ,VĒROJOT DABU, ATRADA DIVUS SKUDRU PŪŽŅUS, KUROS VĒROJA SKUDRU DZĪVI, IZSKATU, IEPAZINA SKUDRSKĀBI.

SKOLĒNI STĀSTĪJA, KA VĒL CEĻĀ GADĪJĀS TINTENES SĒNES, AR KURU PALĪDZĪBU MĒĢINĀJA RAKSTĪT UZ PAPĪRA, KĀ ARĪ ATRADA KOKOS DAUDZ MĀZERU/ IZAUGUMI KOKOS/.

4.KLASE ,6.KL. UN 7.KLASES SKOLĒNI DEVĀS PĀRGĀJIENĀ UZ ĶUŅĶU OZOLU, KURŠ KĀDREIZ BIJA VIENS NO LIELĀKAJIEM LATVIJĀ UN NODZĪVOJA GARU MŪŽU.

5.KLASE SKOLĒNI KOPĀ AR SKOLOTĀJĀM AGITU ŠĶILIŅU, AUSTRU ĀLMANI UN RŪDA STRAUTIŅA MAMMU DEVĀS UZ MOTOKROSA TRASI, LAI TIKTOS AR ŠĪS TRASES IZVEIDOTĀJU, VEIKSMĪGU UZŅĒMĒJU UN BIJUŠO SKOLAS AUDZĒKNI ĒRIKU PĪLĀDZI.

SKOLĒNI GUVA ĻOTI DAUDZ INFORMĀCIJAS PAR TRASES IZVEIDI UN PAŠU MOTO SPORTU,IEGUVA TEHNISKAS ZINĀŠANAS ,APSKATOT DARBNĪCU , ĢENERATORUUN ZĀLES PĻAVĒJU ROBOTU.

PĀRGĀJIENĀ SKOLĒNI VARĒJA GŪT ARĪ BIOLOĢISKAS ZINĀŠANAS PAR SVEŠZEMJU AUGIEM- DAŽĀDA VEIDA TŪJĀM, VALRIEKSTU KOKIEM UN DAUDZVEIDĪGIEM SVEŠZEMJU KOŠUMA KRŪMIEM, PĒTĪT TO LAPAS UN AUGĻUS.

BIJA IESPĒJA ARĪ IZŠŪPOTIES ŠŪPOLĒS, BAROT ZIVIS DĪĶĪ , VĒROT, KĀ TOP JAUNU ĒKU PAMATI UN TIEK BŪVĒTI SAVDABĪGI TILTIŅI.

SKOLĒNI VARĒJA GŪTPIEREDZI, KĀ AR RADOŠU DOMU, CĪTĪGU UN NEATLAIDĪGU DARBU VAR ĪSTENOT SAVUS SAPŅUS UN DĀVĀT PRIEKU ARĪ CITIEM.

8.KLASES AUDZĒKŅI AR AUDZINĀTĀJU DAGMĀRU VENCLOVU DEVĀS UZ CENTRA KALTI UN PIE REIZES APSKATĪJA AINĀRA UN AIGAS SALDĀBOLU SAIMNIECĪBU, KURĀ TIEK AUDZĒTAS AITAS.

9.KLASES SKOLĒNI SKOLOTĀJAS AUSTRAS BRAUNAS PAVADĪBĀ DEVĀS PĀRGĀJIENĀ UZ NĪZERES SĒRAVOTU.

SKOLĒNI VEICA AVOTA IZPĒTI, VĒROJA AUGU VALSTI AVOTA TUVUMĀ, NOTEICA TĀ VIDES SKĀBUMU, SKĀBES LĪMENIS BIJA PH-6, KAS LIECINA, KA TAS IR VAIRĀK BĀZISKS NEKĀ SKĀBS. SKOLĒNI NOTEICA APTUVENU ŪDENS IZPLŪDES DAUDZUMU-TAS IR SAMĒRĀ LIELS-40 l/sek. IZPLŪDES DAUDZUMS PALIELINĀTS IR PAVASARĪ, TAS IR 8l/sek.

SKOLĒNI UZZINĀJA, KA IZPLŪDES DAUDZUMU APZĪMĒ AR VĀRDU-DEBITS, KA REPUBLIKĀ TAS VIDĒJI IR 1-2l/sek., BET LIELĀKAIS IR KULŠENU AVOTAM OZOLAINES TERITORIJĀ, TAS IR 138-270l/sek., BET BĀRBELES SĒRAVOTAM, KURŠ PAZĪSTAM KĀ VECĀKAIS SĒRAVOTS IR 24l/sek.

NO PĀRGĀJIENA SKOLĒNI ATGRIEZĀS APMIERINĀTI PAR REDZĒTO.

SEJĀ PRIEKS UN SĀRTIE VAIGI LIECINĀJA, KA IR IZBAUDĪTA RUDENS VĒJA DVESMA, JUSTA DZIMTĀ CIEMATA VĒSTURES ELPA UN FOTOAPARĀTĀ FIKSĒTAS RUDENS BURVĪGĀS ROTAS.