Radošā skatuve Gribu, varu, daru 2017

Austra Brauna

Ilgi gaidītais notikums – radošā skatuve Gribu, Varu, Daru, šogad savus talantus pulcināja 11.februāra pēcpusdienā. Darītāju un klausītāju pulkam par godu pasākuma telpu rotāja skaisti taureņi, kam šoreiz bija ne tikai dekoratīva nozīme, bet arī simboliska, jo, kā vēlēja sarīkojuma organizatore Sandra Neliusa: “Lai koncerts būtu tik košs un krāsains kā taureņa spārni!”

Saskaņā ar radošās skatuves moto – “Nevaru, kamēr nedaru. Kad jau daru – tad varu!” – savu varēšanu kā pirmā apliecināja mazā, bet drosmīgā Valliete Krista Kuzmina. Klausītājus apbūra ar teatrālu vērienu un dejas elementiem papildinātās dziesmas Vecumnieku iedzīvotājas Vēsmas Petruševicas izpildījumā. Atnākušos priecēja kopskaitā 14.muzikāli priekšnesumi, ko bija sagatavojuši gan individuāli, gan duetu, gan ansambļu un apvienību dalībnieki no Stelpes, Valles, Vecumniekiem, Bārbeles un Skaistkalnes. Patīkamu noskaņu radīja arī autores Evijas Lapsiņas runātais dzejolis.

Kā pārsteigums klātesošajiem bija iespēja vērot līnijdejas, ko bija sagatavojusi līnijdeju grupa no Vecumniekiem 10 dāmu sastāvā. Pasākuma vadītājas Agitas Šķiliņas iztaujātas, noskaidrojās, ka daža laba dāma vēl nebija pabeigusi vārīt zupu, kad jau bijis jābrauc uz Gribu, Varu, Daru!

Pasākuma nozīmību novērtēja arī kopskaitā septiņas čaklo roku īpašnieces (Stelpe, Valle, Vecumnieki, Code), kas sanākušos vēlējās iepazīstināt ar saviem radošajiem veikumiem – skaistiem adījumiem, smalkiem tamborējumiem, rūpīgiem izšuvumiem, dekupāžas darbiem, veidojumiem mālā un citās neparastās tehnikās.

Interesentiem bija iespēja aplūkot arī iespaidīgo un tematiski sistematizēto Evitas Novickas (Īslīce) salvešu kolekciju.

Pateicoties Dagmāras Venclovas, Valda Rusiņa un Egila Neliusa izjusti runātajām Maijas Laukmanes atziņām priekšnesumu starplaikos, pasākums noritēja un noslēdzās mājīgā un sirsnīgā atmosfērā.