Septembris dzejas dienu noskaņās

Septembris  atnes mums visiem dabas krāšņumu, gladiolu un asteru košumu, pirmos skolas zvanus un daudz neparastu izjūtu, ko rada dzejiskā tēlainība… Septembris Latvijā ir Dzejas dienu mēnesis… Tā nu ir sanācis, ka šogad dzejas liriskais vēstījums sakrita ar projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” noslēgumu. Stelpes pagasta vēstures atmiņā paliekošu vietu ieņēmuši ir “Pliekšāni” un Pliekšānu dzimtas atdusas vietas Ķēkutu kapos. Kapu kopiņas bija vēl atrodamas, taču tās jau klāja aizmirstības zāle.  Tāpēc Stelpieši Latvijas simtgades priekšvakarā piedalījās šajā konkursā ar ideju par Pliekšānu dzimtas apbedījumu sakopšanu. Iecerētais darbs tika paveikts: atjaunoti vecie, bojātie vēsturiskie krusti, uzlikta jauna granīta apmale ar iegravētiem Raiņa senču vārdiem. Augustā tika sarīkota talka.  Tās gaitā tika izrakti vecie krūmi, appļauta teritorija, savestas smiltis un iestādītas tūjas. Sasniegtais rezultāts ir labs. Atceroties, kā ši vieta izskatījas, tiešām ir liels gandarījums par paveikto. Lai cilvēki vairāk uzzinātu par realizēto projektu, lai vienkārši baudītu septembra mēneša poētisma vilni, ikviens dzejas mīļotājs tika aicināts 14. septembrī uz dzejas dienu sarīkojumu “Ķēkutu” kapsētā pie Jāņa Raiņa senču atdusas vietas. Pasākumā piedalījās Stelpes pamatskolas skolēni un pedagogi, dzeju runāja daudzu iemīļota aktrise Indra Burkovska. Čellistes Māras Lagzdiņas mūzikas enerģētika nespēja atstāt vienaldzīgu nevienu klātesošo. Vēsturisku ieskatu Pliešānu dzimtas gaitās sniedza Lilita Berliņa. Savukārt īpašuemocionālu noskaņuradīja skolēnu un vokālā ansambļa Nianse nodziedātās dziesmas ar Raiņa un Aspazijas vārdiem.

Cerēsim, ka dzejas dienas kļūs par labu tradīciju Stelpes iedzīvotājiem un citiem mūsu viesiem!

Bibliotekāre Rita Matuševa.