Skolas padome

Skolas padomes priekšsēdētājs – Egils Neliuss