Skolotāji

Dagmāra Venclova – direktore

 

Lāsma Skābuliņa

 

Karīna Balode

 

Iveta Grantiņa

 

Sandra Neliusa

 

Lilita Berliņa

 

Laura Macpane

 

Inese Freiberga

 

Skaidrīte Baturoviča

 

Gunta Drezova

 

Marita Krasovska

 

Ligita Arāja

Ingrīda Zemļinska

Vladimirs Asrijancs

Valentīna Rūtiņa-Rūtenberga

Egils Neliuss