Skolotāji

Dagmāra Venclova – direktore

 

Lāsma Skābuliņa

 

Iveta Grantiņa

 

Sandra Neliusa

 

Lilita Berliņa

 

Laura Macpane

 

Skaidrīte Baturoviča

Ingrīda Zemļinska

Edvīns Pavlovs

Valentīna Rūtiņa-Rūtenberga

Egils Neliuss