Vecāku diena 2016

25.novembrī Stelpes pamatskolā vecāku diena. Vecākiem tika sniegta iespēja apmeklēt mācību stundas, satikt mācību priekšmetu skolotājus, vērot un analizēt skolēnu un skolotāju darbu. Pēc vērotās mācību stundas vecāki pateicās skolotājam par mācību stundu un iesniedza stundas analīzes lapu. Vecāki varēja izdarīt secinājumus par bērnu un skolotāja darbu stundās.

5 un 6 gadīgo bērnu grupā bērnus un skolotāju vēroja Dace Stallīte.

1.klasē Inese Merksone un Elita Gridjuško.

2.klasē Ieva Klāviņa un Baiba Zemīte.

4.klasē Zenta Pakule.

5. klasi neapmeklēja.

6.klasi neapmeklēja.

7.klasēAnita Merksone.

8.klasi neapmeklēja.

9.klasē Mārīte Grantiņa Podiņa.
Paldies vecākiem par atsaucību!