Zinību diena 2020

1.septebmbris – Zinību diena.

Šogad Zinību diena bija īpaša, jo pēc pusgada ilgas pauzes satikās bijušie klasesbiedri. Sapucējušies, smaidīgi, priecīgi sarunājoties visi pulcējās zālē uz pirmās skolas dienas svinībām. Skanot zvaniņam, 9.klases zēni zālē ieveda četras piecgadīgo grupas meitenes – Nadīnu Gridjuško, Samantu Kukoju, Amēliju Tereščenko, Anci Vasiļjevu un skolotāju Ivetu Grantiņu. Tad lielie puiši zālē ieveda arī sešus 1. klases skolēnus – Andreju Bezmenovu, Elīzu Macpani, Annu Stallīti, Rihardu Minkeviču, Reini Lielvalodi un skolotāju Lāsmu Skābuliņu. Direktore Dagmāra Venclova runāja par atkalredzēšanās prieku, jo gan skolēni, gan skolotāji saprata, cik grūts bija attālinātais mācību process. Direktore izteica cerību, ka visi pratīsim novērtēt mācīšanos klātienē un, ka tā šo mācību gadu varēsim arī pabeigt.

Apsveikuma vārdus teica arī Vecumnieku domes deputāte Aija Jurova. Piecgadīgos bērnus un pirmklasniekus sveica Stelpes pagasta pārvaldnieks Sandis Neimanis.

Pēc svinīgā pasākuma skolēni devās uz klases stundām. Vēl tikai jauki foto skolas pagalmā, un tad jau pirmā skolas diena beidzās.

Skolotāja Iveta Grantiņa