Zinu, gribu, daru 2017

Skolotāja Ilze Lukša

17. februārī skolā notika sākumskolai veltīta mācību pēcpusdiena “Zinu, gribu, daru”. Skolēniem tika dota iespēja parādīt savas zināšanas latviešu valodā (sk. L. Berliņa), matemātikā(sk. L. Skābuliņa), dabas zinībās (sk. I.Lukša) un mūzikā (sk. I. Freiberga).

Pavisam piedalījās četras jauktās komandas, katrai komandai savs nosaukums “Stelpes Dinamo”, “Smilšpapīrs”, “ Karstgalvji” un “Gudrīši”. Komandu dalībnieki ar lielu aizrautību veica katrā mācību priekšmetā piedāvātos uzdevumus. Matemātikā sk. L. Skābuliņa piedāvāja aritmētiskus un atjautības uzdevumus. Mūzikā sk. I.Freiberga piedāvāja salikt puzli un dziedāt dziesmas par puzlē attēlotajiem tēliem. Dabas zinībās spēlēja spēli “Tiec pie bagātībām”, kurā bija jāatrod pareizās atbildes un jānosaka pareizā debess puse. Latviešu valodā burtu labirintos bija jāatrod noteikti vārdi.

Komandas parādīja labas zināšanas. “Gudrīši” un “Stelpes Dinamo” ieguva vienādu punktu skaitu. Lai noskaidrotu uzvarētājus abas komandas, minot mīklas, savā starpā cīnījās par 1.vietu.

Godalgoto 1. vietu ieguva “Gudrīši”, 2. vietu “Stelpes Dinamo”, 3. vietu “Karstgalvji” un 4. vietu “Smilšpapīrs”

Noslēgumā par prasmi zināt, gribēt, varēt katra komanda saņēma vafeļu torti.